AES Svenska Sektionen

AES - Svenska Sektionen

Välkommen till AES Svenska Sektionen.

Svenska sektionen tar nya krafttag

Kära medlemmar i AES.

Den svenska sektionen av AES har gjort en liten ansiktslyftning och nu strävar vi mot en mer livaktig sektion. Sektionens hemsida har bytt plats och nu finns vi på www.aes-sweden.se. Sektionen har även en sida på Facebook, där ni som använder detta sociala medium kan följa vad som händer.

Seminarier

Vi har ambitionen att ordna möten och seminarier på olika ställen i landet kring de ämnen som medlemmarna i sektionen tycker är intressanta. När man tittar på medlemslistan för svenska sektionen inser man att det finns oerhört mycket kunskap bland medlemmarna i en mängd olika ämnen inom audioområdet, så förutsättningarna finns för att göra dessa möten väldigt intressanta och lärorika.

Vi har också förhoppningen att kunna locka nya medlemmar till AES. Bland annat finns det ju en hel kår med ljudtekniker som borde kunna ha stor glädje och nytta av att vara med i organisationen. En del ljudtekniker jag har pratat med menar att AES ofta blir alldeles för akademiskt, vilket kanske kan stämma. En variant är ju att ha olika inriktning på mötena, där vissa kan ha forskningsinriktning, medan andra är mer för praktiker eller har undervisande karaktär, t ex workshops.

Vi tar tacksamt emot förslag och synpunkter från alla medlemmar på spännande ämnen för seminarier. Kanske är detta något som kan diskuteras på facebook-sidan.

Till sist vill jag önska oss alla lycka till och ser fram emot en spännande framtid med svenska sektionen av AES.

Per Sjösten
Ordförande

Bli medlem

Du kan använda dig av två olika sätt för att ansöka om medlemskap:


© 2013 AES Svenska Sektionen